ELEKTRIČNI TROTINET U SAOBRAĆAJU KAO LAKO ELEKTRIČNO VOZILO

Svi smo upoznati sa električnim trotinetima. Kao i o svakoj drugoj temi mišljenja su podeljena: da li je reč o korisnom i lako upotrebljivom ekonomičnom prevoznom sredstvu ili je u pitanju sredstvo čija upotreba u javnom saobraćaju može biti izuzetno rizična? Sa porastom upotrebe elektičnih trotineta u javnom saobraćaju sve više su se javljala pitanja koja se tiču pravilnog i bezbednog učestvovanja u saobraćaju, te je postalo jasno da upotrebu električnih trotineta na ulicama treba zakonski regulisati. Dana 15.09.2023. godine…

Sporazumni razvod braka

Razvod braka je sve češća pojava na globalnom nivou i takođe je smatran jednim od najstresnijih životnih događaja. U Republici Srbiji u 2022. godini razvedeno je 9 813 brakova, odnosno za 0,2% više u odnosu na 2021. godinu. Broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika iznosi 1,5. Najveći broj razvedenih brakova čine brakovi s decom – 5 151 (52,5%). U ukupnom broju razvedenih brakova s decom, najčešći su razvedeni brakovi s jednim detetom – 2 683 (52,1%). Prosečno trajanje razvedenog…

Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Uvod Od svih krivičnih dela propisanih Krivičnim zakonikom Republike Srbije, osnovano se može tvrditi da se u javnosti najviše govori o krivičnim delima koja su izvršena protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Ovo uopšte nije začuđujuće, imaući u vidu da se ovakva dela dešavaju često, a da po pravilu učinioci nisu pripadnici kriminalnog miljea. Teško se može zamisliti da prosečna osoba ustane ujutu iz kreveta bez namere da ikada učini bilo kakvo krivično delo i već do podneva učini npr, krivično delo…

UGOVOR O LICENCI I UGOVOR O SOFTVERSKOJ LICENCI

UGOVOR O LICENCI Ugovorom o licenci obavezuje se davalac licence da sticaocu licence ustupi pravo iskorišćavanja (delimično ili u celini) određenog pronalaska, tehničkog znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela, a sticalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu. Dakle, iz navedene definicije, jasno je da je predmet ugovora o licenci pravo korišćenja industrijske svojine. Prema svojoj pravnoj prirodi ovaj je ugovor formalan, budući da je obavezno njegovo zaključivanje u pisanoj formi. Takođe, to je imenovani ugovor,…

Šta su digitalni tokeni (NFT)

Pored virtuelnih valuta, druga vrsta digitalne imovine u skladu sa Zakonom o digitalnoj imovini su digitalni tokeni koji označavaju bilo koje nematerijalno imovinsko pravo koje u digitalnoj formi predstavlja jedno ili više drugih imovinskih prava, što može uključivati i pravo korisnika digitalnog tokena da mu budu pružene određene usluge. Zakon međutim ne pravi razliku između različitih vrsta tokena u skladu sa njihovim karakteristikama što se može okarakterisati kao propust zakonodavca jer je ostavljen prostor za široka tumačenja pravnog i poreskog…

UGOVOR O RADU

Ugovor o radu je najčešći i najsigurniji način zasnivanja radnog odnosa, koji definiše međusobna prava i obaveze zaposlenog i poslodavca, čiji su uslovi zaključivanja i sadržina propisani Zakonom o radu, kao opštim propisom koji se na radne odnose primenjuje (osim ukoliko postoje posebni propisi koji regulišu radne odnose za određenu grupu ili delatnost, kada se Zakon o radu primenjuje kao supsidijarni propis, odnosno tada se primenjuje u svim onim situacijama koje posebnim propisom nisu regulisane). ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Ugovor o…

Blokčejn tehnologija i pametni ugovori

Šta je blokčejn? Čovečanstvo još od davnina ima potrebu za vođenjem evidencija, odnosno čuvanjem različitih vrsta informacija. Nekada su te informacije čuvane uklesane u kamenu, ili glinenim tablicama dok se danas to radi u digitalnom obliku, i možda bi najbolja definicija blokčejn tehnologije i bila ta da je to savremeni sistem za vođenje evidencija. Presudna razlika tog savremenog sistema u odnosu na klasične sisteme vođenja evidencija je njegova decentralizacija povezivanjem korisnika u „peer-to-peer“ mrežu što omogućava korisnicima uvid u podatke…

RAD VAN RADNOG ODNOSA

Osim zasnivanja radnog odnosa na određeno ili neodređeno vreme, lica mogu biti angažovana i za obavljanje: 1. Privremenih i povremenih poslova;2. Poslova po osnovu ugovora o delu;3. Stručnog osposobljavanja i usavršavanja;4. Dopunskog rada. Kada se lice angažuje za obavljanje nekog od navedenih poslova, ono nema status zaposlenog, već se angažuje na osnovu odgovarajućeg ugovora za rad van radnog odnosa, što znači da ne stiče ona prava i obaveze koje ima zaposleni, već ona predviđena ugovorom i propisana imperativnim zakonskim normama….

Šta su virtuelne valute?

Virtualne valute

Zakon o digitalnoj imovini definiše virtuelne valute kao jednu vrstu digitalne imovine koju nije izdala i za čiju vrednost ne garantuje centralna banka, niti drugi organ javne vlasti, koja nije nužno vezana za zakonsko sredstvo plaćanja i nema pravni status novca ili valute, ali je fizička ili pravna lica prihvataju kao sredstvo razmene i može se kupovati, prodavati, razmenjivati, prenositi i čuvati elektronski

UGOVOR O POSLOVNOJ TAJNI (NDA)

Jedan od izazova savremenog poslovanja, naročito u IT sektoru jeste kako pravilno i pažljivo sačuvati sve one poverljive informacije do kojih će sva angažovana lica doći u toku poslovanja, bilo da se radi o podacima otkrivenim zaposlenima ili licima angažovanim na drugi način, saradnicima, poslovnim partnerima, a u određenim slučajevima čak i klijentima. Šta je poslovna tajna? U današnjem poslovanju podaci i informacije sve više dobijaju na značaju, na šta posebno ukazuje činjenica da su prema berzanskoj vrednosti najvrednije kompanije…