Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju  je jedan od ugovora u naslednom pravu uređenih Zakonom o nasleđivanju. Ovaj ugovor zaključuju primalac izdržavanja koji se obavezuje da nakon njegove smrti davalac izdržavanja stekne pravo svojine na određenim stvarima, najčešće nepokretnostima, i davalac izdržavanja koji se obavezuje da primaoca izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života kao i da ga nakon smrti sahrani. Obaveze ugovornih strana Ukoliko nije drugačije određeno ugovorom, obaveza izdržavanja naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i…

Gubitak prava iz obaveznog osiguranja u saobraćaju

Greške u saobraćaju se dešavaju, bez obzira na uzrast, pol ili godine vozačkog iskustva. Na svu sreću ove greške koje se dese većini vozača obično nemaju teže posledice, već je reč o manjoj materijalnoj šteti, poput one koju vozač može pričiniti na primer komšijinom automobilu parkiranom ispred zgrade prilikom uparkiravanja svog vozila i slično. Ipak, usled nepoznavanja zakonskih propisa vozači koji su izazvali nezgodu mogu se naći u neprijatnoj situaciji tako što će nesvesno svojim postupcima izgubiti pravo iz obaveznog…

Odlaganje krivičnog gonjenja – “oportunitet”

Institut odlaganja krivičnog gonjenja ili kako se obično naziva “oportunitet” pruža mogućnost da za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina tužilaštvo odbaci krivičnu prijavu ukoliko osumnjičeni ispuni određene obaveze u ostavljenom roku. Najčešće se ova obaveza sastoji u tome da osumničeni na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe.Ipak, postupajuće javno tužilaštvo neće pristati na zaključenje sporazuma o odlaganju krivičnog…

Pretresanje lica i stana

Pretresanje lica i stana

Ukoliko se ikada nađete u situaciji da policijski službenici žele da Vas pretresaju potrebno je da znate sledeće: ovlašćeno službeno lice bez naredbe suda može izvršiti pregled lica koji se vrši dodirivanjem površine odeće, ali bez zavlačenja ruku u džepove i sličnih radnji. pretresanje lica se kao i pretresanje stana može sprovesti samo na osnovu naredbe koju donosi sud, a u kojoj mora biti naveden razlog pretresanja. pretresanje lica bez naredbe suda može se preduzeti prilikom lišenja slobode ili prilikom…

Prava lica lišenog slobode

Prava lica lisenog slobode

Ukoliko ste lišeni slobode bitno je da znate sledeće: – svako lice koje je lišeno slobode od strane državnog organa odmah se, na jeziku koji razume, obaveštava o razlozima lišenja slobode, o optužbi koja mu se stavlja na teret kao i o svojim pravima i ima pravo da bez odlaganja o svom lišenju slobode obavesti lice po svom izboru. – prema licu lišenom slobode mora se postupati čovečno i sa uvažavanjem dostojanstva njegove ličnosti, zabranjeno je svako nasilje i iznuđivanje…

Mobing

Mobing na poslu

Mobing je psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje na radu, zakonski definisan kao aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih koje se ponavlja, a ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.U praksi je sporno koliko…